Misja i wartości

Logo

Dzięki pasji i wiedzy naszych wykładowców i pracowników będziemy rozwijać trwałe, oparte na współpracy relacje z klientami, kreując wzajemnie zasoby wiedzy umożliwiające osiągnięcie przewagi konkurencyjnej. Nasza wizja to: być najbardziej cenioną firmą wspierającą prowadzenie biznesu i kreowanie zasobów wiedzy naszych klientów, z dumą budowaną na unikalnych kompetencjach.

Nasi ludzie stanowią naszą najtrwalszą przewagę

 • Szanujemy każdego pracownika, jego indywidualność i prawo do wyrażania własnych opinii.
 • Doceniamy indywidualność, kreatywność i różnorodność, a nade wszystko umiejętność współpracy z klientami i zespołowego działania
 • Nagradzamy zaangażowanie, wyniki i rzetelną pracę.
 • Doceniamy wkład intelektualny i pasję.
 • Aktywnie rozwiązujemy problemy, niezależnie od stanowiska i pełnionej funkcji.

Rozumiemy i szanujemy naszych klientów

 • Wsłuchujemy się w opinie i potrzeby naszych klientów.
 • Kreujemy wartość dla klienta minimalizując koszty jego satysfakcji
 • Klient dokonuje ostatecznej oceny naszej pracy.
 • Sukces naszych klientów jest dla nas równie ważny jak nasz. Jesteśmy dla nich partnerem i zawsze tworzymy sytuacje korzystne dla obu stron.
 • Jasne, wspólne cele są gwarancją sukcesu naszego i naszych klientów
 • Rozwijamy i uczymy się od siebie nawzajem
 • Satysfakcja klientów jest miernikiem naszych działań.

Doskonalenie jest naszą pasją. Innowacje prowadzą nasz w przyszłość

 • Wyprzedzamy innych. Stale poszukujemy nowych rozwiązań i nieodkrytych dotąd dróg.
 • Wierzymy, że wszystko jest możliwe.
 • Podejmujemy ryzyko i wygrywamy - głównie dzięki naszym kompetencjom i pomysłom.
 • Kreujemy potrzeby klientów

Reputację mamy tylko jedną

 • Każdy z nas odpowiada za reputację firmy.
 • Jesteśmy uczciwi i etyczni we wszystkim, co robimy.
 • Pomagamy lokalnym społecznościom, wśród których działamy.