Centrum usług biznesowych

Witamy na stronie ECUB

W XXI wieku, gospodarka weszła w nową erę, której kluczową charakterystyką jest wzrost turbulencji otoczenia, przekładający się na wzrost ryzyka i niepewności towarzyszący podejmowaniu decyzji. Konsekwencja tego jest zmiana struktury potencjału konkurencyjności przedsiębiorstw, w której dominujące znaczenie zyskują nie tradycyjne aktywa, lecz aktywa oparte na: wiedzy, kompetencjach i umiejętnościach ludzi.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom praktyki, ECUB bierze aktywny udział w budowaniu zasobów wiedzy przedsiębiorstw i instytucji umożliwiających wykreowanie i zakomunikowanie na rynku produktu unikatowego. Aktywa wiedzy, stwarzając możliwość osiągnięcia przewagi konkurencyjnej kreuje się poprzez nawiązanie i rozwijanie opartych na współpracy, zaufaniu i zaangażowaniu relacji z interesariuszami.

Łącząc wiedzę naukowców oraz doświadczenia i umiejętności praktyków, ECUB prowadzi szeroką działalność: szkoleniową, doradczą, analityczną i badawczą. Nawiązując partnerskie relacje z klientami, uczelniami wyższymi i stowarzyszeniami zawodowymi, ECUB kładzie nacisk nie tylko na krzewienie wiedzy, lecz również wyzwolenie efektów synergicznych wynikających ze wzmacniania własnych kompetencji kompetencjami partnerów, czego efektem jest systematyczne oferowanie nowych niekonwencjonalnych rozwiązań, prowadzących do zwiększenia satysfakcji klientów.

Zobacz też:

misja
promocje
materialy